Ayak hastalıkları birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi Türkiye’de de mastitis ve reprodüktif (üreme=döl tutma ile ilgili) hastalıklarla birlikte sütçü sığırlarda en fazla görülen ilk üç hastalık içerisinde yer almakta ve ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

Türkiye’de konunun ekonomik boyutu henüz yeterince anlaşılmamış olup, düzenli tırnak bakımı yaptıran işletme sayısı yok denecek kadar azdır

Tırnak problemlerinden dolayı;

Unutulmamalıdır ki !!!
Sağlıklı tırnaklar = Mutlu inekler = Daha yüksek verim = Mutlu sığır yetiştiricileri demektir.

Bir mıh bir nalı kurtarır, ...............................................Bir tırnak bir ayağı kurtarır,
Bir nal bir atı, bir at bir komutanı, .................................Bir ayak bir ineği kurtarır,
Bir komutan bir orduyu,.................................................Bir inek bir işletmeyi kurtarır,
Bir ordu bir ülkeyi kurtarır...............................................Bir işletme bir ülkeyi (kalkındırır)
...............................................................................................www.tirnakuzmani.com


Kaynak: Akın İ. Doktora tezi.

İletişim: 0 544 5892293

© www.tirnakuzmani.com